Micael Nicolas's Blog

August 27, 2010

Visul Maicii Domnului !

Filed under: Spiritualitate — Micael Nicolas @ 20:36

Această rugăciune s-a găsit la prea Sfântul mormânt al Prea Sfintei de Dumnezeu Născătoare si pururea Fecioara Maria , care tălmăcindu-se din greceste ,s-a tipărit in româneste de mai multe ori ,cuprinzând şi următoarea preacuvântare:

Această rugăciune cine o va citi cu credinţă în toată ziua o dată şi o va purta la sine, acela cu puterea lui Dumnezeu cel în trei feţe preaslăvit şi cu ajutorul Prea Sfintei de Dumnezeu Născătoare va fii păzit de toate relele şi nu se va ţine de înecare în râuri sau în mare, nici nu va muri de vreo moarte cumplită şi de boală , îşi va afla mângâierea sufletului său şi insănătoşire.
Femeia însărcinată de îl va citi in toate zilele, va naşte cu uşurinţă ,iar cele asuprite îşi vor dobăndi dreptatea .Cel ce va fii supărat de duşmani şi de duhul necurat ,se va izbăvi, şi la sfârşitul vieţii sale ,cu trei zile înainte de moartea sa ,va vedea în somnul său pe Prea Sfânta de Dumnezeu Născătoare ,cu ale cărei rugăciuni , Hristose Dumnezeule ,mântuieşte-ne pe noi . Amin.

Visul ce a visat Născătoarea de Dumnezeu mai inainte de a se răstigni Domnul nostru Iisus Hristos .

Dormind Prea Sfânta Fecioară de Dumnezeu Născătoare în muntele Eleanului ,când a fost în cetatea Betleemului, a venit acolo Domnul nostru Iisus Hristos şi a întrebat-o : Maica mea Prea Sfântă dormi?
Iară ea a zis : Fiul meu prea dulce şi prea frumoase Iisuse am fost adormită şi iată că am visat .straşnic vis pentru Tine .Şi a zis Domnul : Spune ,maica mea ,visul ce ai văzut , şi ea a zis : Fiul meu prea dulce ,am văzut pe Petru în Antiohia şi Roma şi pe Pavel în Damasc ; iar pe tine te-am văzut în cetatea Ierusalimului răstignit pe cruce ,lângă doi tâlhari.Cărturarii,fariseii si necredincioşii defăimându-te foarte ,te-au batjocorit şi desculţ te-au judecat ,şi cu oţet te-au adăpat, cu trestie şi cu toiag peste cap te-au bătut ,şi în sfântul obraz te-au scuipat ,şi cunună de spini pe capul tău au pus , şi unul din ostaşi cu suliţa în coastă te-a împuns ,din care îndată a ieşit sânge şi apă.

Soarele s-a întunecat şi luna în roşeaţă s-a schimbat.Catapeteazma bisericii de sus până jos în două s-a despicat , întuneric mare s-a făcut peste tot pământul ,de la al şaselea până la al nouălea ceas, Iosif şi cu Nicodim mi se părea că te coboară de pe cruce şi cu giulgiu curat te-au înfăşurat ,şi în mormânt Te-ai pus şi în iad Te-ai pogorât şi uşile cele de aramă le-ai sfărâmat şi zăvoarele cele de fier le-ai zdrobit ,pe Adam şi Eva scoţându-i afară şi înviind a treia zi ,te-ai înălţat la ceruri şi Te-ai pus de-a dreapta Tatălui . Iar Domnul a zis : Maica mea Prea Sfântă adevărat vis ai visat şi acestea toate voi să le pătimesc pentru neamul omenesc .Şi de va scrie cineva visul tău şi îl va ţine la sine ,îl va purta în casa sa şi îl va păstra, de acea casă dracul nu se va apropia şi pe duhul cel necurat îl va goni şi îngerul lui Dumnezeu va sta totdeauna lângă dânsul ,de-a dreapta şi de năvălirile şi supărările dinspre oamenii cei răi va fii mântuit , şi la drum de va călători şi va avea acest vis pe lângă sine, acel om nu se va teme de grindină ,de tunet ,de fulger şi va fii lăngă dânsul îndreptând calea lui ori incotro va merge .La dreapta judecată va află milă şi la ieşirea sa din viaţă Mă voi arăta acelui om dimpreună cu tine ,Maica mea şi îngerul meu va lua sufletul lui ,ducându-l în împărăţia cerurilor ,veselindu-se acolo cu toţi drepţii ,care din veac bine au plăcut Mie. Amin.
O prea Sfântă Doamnă şi Stăpână ,Fecioară de Dumnezeu Născătoare , primeşte nevrednica mea rugăciune şi mă păzeşte de moarte năpraznică şi-mi dăruieşte pocăinţă înaintea sfârşitului meu.

——————————————–Notă

Această lucrare “Visul Maicii Domnului” este considerată necanonică de către Biserica Ortodoxă Română,însă se găseşte la multe dintre pangrarele bisericilor ce aparţin de BOR şi în special, oamenii de la ţară au o un ataşament aparte faţă de această rugăciune despre care îmi permit să spun că este o prescurtare a evangheriilor,exceptând visul în sine care nu este pomenit absolut deloc în Sfânta Scriptură .

Consideraţi această lucrare mai mult o rugăciune şi nu neapărat o amuletă în sensul vicios al cuvântului !

P.S.

Se pare că am să scot aceasta lucrare de pe site/blog,însă înainte de a face aceasta vă rog frumos să-mi sugeraţi altceva spre a pune în loc,deoarece nu pot să sterg această pagină definitiv tocmai pentru că s-au adunat atâtea comentari pe ea până acum.

Eu aş prefera să o înlocuiesc cu acea rugăciune despre care se vorbeşte în “Rugul Aprins” şi pe care o spun ruşii ca pe o binecuvintare înainte de a începe a practica propriu zis Rugăciunea Inimii !

Arsenie Papacioc despre “Visul Maicii Domnului”

Advertisements

2 Comments »

  1. Această postare s-a aflat o jumătate de an pe blogul Rugăciunea Inimii aici ,însă nedorind să supăr pe careva,am decis să o înlocuiesc în curând,dar vreau să se ştie şi să rămână cu ce am înlocuit-o,aşa că am copiat-o aici,mai înainte de a o şterge definitiv pe Ruga Inimii.

    Comment by Micael Nicolas — August 27, 2010 @ 20:36 | Reply

  2. De ce sa scoatem o rugaciune atat de frumoasa de aici?! Chiar daca este necanonica ea da incredere, speranta si nadejde oamenilor care o citesc.

    Comment by daniel — October 15, 2013 @ 20:22 | Reply


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: